ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος έχει στόχο την επανεκκίνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Σηροτροφίας στις μεταξοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας και την αναβάθμιση και προώθηση του Ελληνικού Μεταξιού ως Εθνικού εξαγώγιμου προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Παγκόσμια ζήτηση για πρώτες ύλες και προϊόντα υψηλής ποιότητας και οι δυνατότητες που υπάρχουν διαχρονικά στην Ελλάδα για την παραγωγή τους, απαιτούν μια ολοκληρωμένη και απόλυτα συντονισμένη προσπάθεια σε όλους τους τομείς.

Η Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος για το σκοπό αυτό, παρέχει την υποστήριξη και το συντονισμό της προσπάθειας, μέσω μιας σειράς ολοκληρωμένων ενεργειών και εφαρμογών, όπως:

  • Οργάνωση και Συντονισμός του πρωτογενούς παραγωγικού Σηροτροφικού τομέα (Εγκατάσταση και Διαχείριση Μορεώνων και πρότυπων σηροτροφικών μονάδων).
  • Δημιουργία υποστηρικτικών σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ακατέργαστου μεταξιού (Αναπηνιστήρια), που θα μπορούν να απορροφήσουν τις τοπικές παραγωγές.
  • Υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων και υποπροϊόντων του Ελληνικού Μεταξιού στην παγκόσμια αγορά μέσω των ισχυρών εμπορικών σημάτων και του δικτύου συνεργατών και αντιπροσώπων που διαθέτει.
  • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συμβολαιακής και Υπερεντατικής Σηροτροφίας.
  • Έρευνα, Επιμόρφωση και Επιστημονικές Συνεργασίες με την Παγκόσμια Σηροτροφική Κοινότητα και τα Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα.
  • Εμπορικές και Παραγωγικές Συνεργασίες με τις κυρίαρχες χώρες σε παραγωγή και κατανάλωση ειδών μεταξιού υψηλής ποιότητας.
↓