Το ακατέργαστο μετάξι είναι το τελικό προϊόν του Σηροτροφικού κύκλου και προκύπτει από την αναπήνιση των κουκουλιών του μεταξοσκώληκα.

Στόχος της ΣΗΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας ακατέργαστου μεταξιού, που θα τροφοδοτήσει τις εγχώριες και διεθνείς μεταποιητικές μονάδες.

Το καλής ποιότητας μετάξι, ως χρηματιστηριακό προϊόν διεθνώς, χωρίζεται σε κατηγορίες αναλόγως των χαρακτηριστικών του (ειδικά κριτήρια αντοχής, συνέχειας και ομοιομορφίας του νήματος), οι οποίες διακρίνονται με το γράμμα Α.

Αναφορικά έχουμε τις εξής κατηγορίες:

Α, , 3Α, 4Α, και . Το άριστης ποιότητας είναι αυτό των και φυσικά είναι το ακριβότερο. Επίσης, η διάμετρος της διατομής του, η οποία δεν είναι ομοιόμορφη από την αρχή μέχρι το τέλος, καθορίζει ποιοτικά μία μεταξωτή ίνα και μετριέται και κατατάσσεται με το δείκτη Denier, μια αναλογία βάρους και μήκους. Έτσι έχουμε ίνες, για παράδειγμα, των 20/22 ή 27/29 denier, οι οποίες προορίζονται για διαφορετικές εφαρμογές (υφάσματα, “στημόνια” υφασμάτων, χαλιά κ.λ.π.)

Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, διατηρεί εκτός από την Επιστημονική Συνεργασία που έχει με τη Διεθνή Σηροτροφική Κοινότητα και Εμπορική συνεργασία με τις σημαντικότερες χώρες κατανάλωσης και εισαγωγής προϊόντων μεταξιού.

Σε αυτές τις χώρες υπάρχει εμπορική αντιπροσώπευση μέσω μόνιμων συνεργατών .

↓