Μετά την αναπήνιση των κουκουλιών στα αναπηνιστήρια , το ακατέργαστο μετάξι για να χρησιμοποιηθεί στη μεταποίηση (υφαντουργία), πρέπει να περάσει από μία βιολογική επεξεργασία κατά την οποία αποβάλλεται ένα μέρος της σερικίνης που το περιβάλλει.

Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει μία ευρεία ποικιλία προϊόντων υφαντουργίας από επεξεργασμένα νήματα και κλωστές από μετάξι. Επίσης, έχει τη δυνατότητα στις μεταποιητικές μονάδες της να εκπληρώσει την οποιαδήποτε απαίτηση ή παραγγελία σε πιστοποιημένα και εξειδικευμένα μεταξωτά νήματα, όλων των ποιοτήτων, χρωμάτων και διαμέτρων, αναλόγως των αναγκών των πελατών της.

Επιπλέον, έχοντας στη διάθεσή της ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων, μπορεί να έρθει σε επαφή προς δειγματισμό των προϊόντων της, με τις σημαντικότερες χώρες κατανάλωσης ακατέργαστου και επεξεργασμένου μεταξιού, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία, η Αυστραλία, η Γερμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

↓