Στο πλαίσιο της υποστήριξης και αναβίωσης της Ελληνικής Σηροτροφίας, η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων χρήσιμων για μία Σηροτροφική μονάδα.

Προϊόντα που αφορούν το μόνιμο εξοπλισμό κατά την αρχική εγκατάσταση της Σηροτροφικής Μονάδας, όπως υλικά που προορίζονται για το μορεώνα (γεωργικής χρήσης ελκυστήρες, μηχανικά ψαλίδια κλάδευσης, σκαπτικά, ποτιστικά, προστατευτικά κλπ) και υλικά εκτροφών μεταξοσκωλήκων για το Σηροτροφείο (πλαίσια, ειδικά δίχτυα, τελάρα σηροτροφίας, υλικά κλαδώματος, “κρεβάτια” εκτροφής, ψεκαστήρες και νεφελοψεκαστήρες υποκαπνισμών, μηχανήματα αποφύλωσης κλαδιών και κοπής φύλλων κ.λ.π.).

Επίσης, υπάρχει μια σειρά προϊόντων που θεωρούνται “αναλώσιμα”, όπως βιολογικά είδη απολύμανσης και καθαρισμού, χημικά υποστήριξης, ειδικά διάτρητα χαρτιά μετακίνησης των μεταξοσκωλήκων κ.λ.π..

Για την αρχική μεταποίηση (επεξεργασία και προετοιμασία πριν την μεταποίηση των κουκουλιών), υπάρχει εξοπλισμός απομάκρυνσης των “γνάφαλων” και απόπνιξης.

Τέλος οι συνεργαζόμενες μονάδες έχουν τη δυνατότητα της τεχνικής κάλυψης του εξοπλισμού τους στο πρόγραμμα εντατικής Σηροτροφίας (κτηνοτροφικά, εξοπλισμός αναπηνιστηρίων κ.λ.π.).

↓