Η Σηροτροφία είναι ένας κλάδος του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με κύριο χαρακτηριστικό την παραγωγή μεταξιού.

Από τη διαδικασία της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων, πέραν του μεταξιού ως τελικού προϊόντος, παράγονται και άλλα προϊόντα και υποπροϊόντα εξίσου εκμεταλλεύσιμα εμπορικά.

Συγκεκριμένα από μία οργανωμένη Σηροτροφική εκμετάλλευση μπορούν να παραχθούν τα εξής προϊόντα:

  • Ακατέργαστο μετάξι
  • Οργανικά Λιπάσματα – Compost
  • Βιομάζα
  • Ζωοτροφές
  • Σερικίνη (πρωτεΐνη μεταξιού)

Στην Εντατική Σηροτροφία προτείνεται και εφαρμόζεται ολοκληρωμένη εκμετάλλευση προϊόντων και υποπροϊόντων μεταξιού.

raw_3Είναι το βασικό Σηροτροφικό προϊόν, το οποίο προέρχεται από την αναπήνιση των κουκουλιών στο αναπηνιστήριο. Τα κουκούλια μετά τη διαλογή τους, κατά τη διαδικασία της αναπήνισης, τοποθετούνται σε ζεστό νερό. Η σερικίνη, η βασική πρωτεΐνη από την οποία αποτελείται το μετάξι, διογκώνεται και μαλακώνει.

Με ειδικές βούρτσες ευρίσκονται οι άκρες των νημάτων και μετά τη συνένωση περισσότερων των δύο ινών αρχίζει το ξετύλιγμα στα ειδικά αυτόματα πλέον αναπηνιστήρια (Reeling Machine).

Το καλής ποιότητας μετάξι, ως χρηματιστηριακό προϊόν διεθνώς, χωρίζεται σε κατηγορίες αναλόγως των χαρακτηριστικών του (ειδικά κριτήρια αντοχής, συνέχειας και ομοιομορφίας του νήματος), οι οποίες διακρίνονται με το γράμμα Α.

Ενδεικτικά έχουμε τις εξής κατηγορίες:

Α, 2Α, 3Α, 4Α, 5Α και 6Α. Το άριστης ποιότητας είναι αυτό των 6Α και φυσικά είναι το ακριβότερο. Επίσης η διάμετρος της διατομής του, η οποία δεν είναι ομοιόμορφη από την αρχή μέχρι το τέλος, καθορίζει ποιοτικά μία μεταξωτή ίνα και μετριέται και κατατάσσεται με το δείκτη Denier, μια αναλογία βάρους και μήκους. Έτσι, έχουμε ίνες,για παράδειγμα των 20/22 ή 27/29 denier, οι οποίες προορίζονται για διαφορετικές εφαρμογές (υφάσματα, “στημόνια” υφασμάτων, χαλιά κ.λ.π.).

silk_compostΟ μεταξοσκώληκας κατά τη διάρκεια των “ηλικιών” του τρέφεται εξ’ ολοκλήρου με φύλα μουριάς, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες από αυτά. Είναι το μοναδικό ον στη φύση που κατά τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου αναπτύσσεται κατά 10.000 φορές.

Τα υπολείμματα   από τα φύλα που δεν καταναλώθηκαν κατά την εκτροφή, μαζί με τα περιττώματα των μεταξοσκωλήκων δηλαδή τις “στρωμνές”, είναι άριστης ποιότητας υλικό για τη διαδικασία της κομποστοποίησης και την παραγωγή οργανικού λιπάσματος.

Με αυτό τον τρόπο, η λίπανση του μορεώνα καλύπτεται από το Compost που παρήχθη.

Επιπλέον, η συγκαλλιέργεια με ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί ή ρεβίθι), κατά τους αδρανείς σηροτροφικά χειμερινούς μήνες στον μορεώνα, εκτός των παραγόμενων ζωοτροφών, λιπαίνει με άζωτο που απελευθερώνεται από τις ρίζες τους.

Επίσης από την παράλληλη κτηνοτροφική – πτηνοτροφική εκμετάλλευση (λόγω των παραγόμενων ζωοτροφών από τη σηροτροφία) στην Εντατική Σηροτροφία, μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά και τα οργανικά απόβλητα από τις εκτροφές.

Οι μεταξοσκώληκες κατά την εκτροφή τους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φύλλων μουριάς, τα οποία προέρχονται από τους μορεώνες. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μουριές κλαδεύονται και αναβλαστάνουν για να δώσουν τα νέα κλαδιά φύλλα, κατάλληλα για την επόμενη εκτροφή.

Η μουριά θεωρείται ένα ιδανικό δέντρο για την παραγωγή βιομάζας, με εξαιρετικά αποτελέσματα μετρήσεων σε επίπεδα θερμιδικής αξίας, στάχτης, εκπομπών αερίων ρύπων και οικονομικών στοιχείων καλλιέργειας.

Τα pellets της μουριάς προέρχονται από τον θρυμματισμό των κλαδιών της και δεδομένου ότι πρόκειται για συσσωματώματα ξύλου χωρίς την προσθήκη χημικών συγκολλητικών ουσιών, θεωρούνται ένα “οικολογικό καύσιμο”. Ουσιαστικά είναι στερεό βιοκαύσιμο με προέλευση την αξιοποίηση της ανανεώσιμης βιομάζας.

Συγκεκριμένα, ένα εκτάριο (10 στρέμματα) μορεώνα, παράγει 4 τόνους κλαδιά, θερμιδικής αξίας 28.000 Kcal. Η παραγόμενη βιομάζα από τον μορεώνα, μπορεί να καλύψει ενεργειακά τη σηροτροφική εγκατάσταση και σε οικονομία κλίμακας μπορεί να συνδράμει στη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διαδικασία της αναπήνισης, η μεταξωτή ίνα ξετυλίγεται από το κουκούλι. Στο τελευταίο στάδιο μετά το ξετύλιγμα όλης της ίνας, παραμένει το σώμα της χρυσαλίδας του μεταξοσκώληκα.

Το βάρος του σώματος της χρυσαλίδας καταλαμβάνει σχεδόν το 80% του βάρους του χλωρού κουκουλιού (fresh cocoon) και το 50% του ξηρού (dried cocoon). Το μισό βάρος δηλαδή της παραγωγής ξηρών κουκουλιών προς αναπήνιση είναι το βάρος του σώματος της χρυσαλίδας.

Το σώμα της χρυσαλίδας του μεταξοσκώληκα, περιέχει μια σειρά από θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, αμινοξέα κ.λ.π.) που την κατατάσσουν στις άριστης διατροφικής αξίας ζωοτροφές για πτηνά, ψάρια και θηλαστικά.

Σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές καλλιέργειες που προτείνουμε κατά τους χειμερινούς μήνες (που chrysalis silkwormείναι αδρανείς σηροτροφικά) στο μορεώνα, με ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί ή ρεβίθι) ως παραγωγή ζωοτροφών και ως λίπανση του μορεώνα (με άζωτο που απελευθερώνεται από τις ρίζες τους), οι ποσότητες των ζωοτροφών που παράγονται από τη σηροτροφία μπορούν να υποστηρίξουν μία παράλληλη κτηνοτροφική δραστηριότητα (Εντατική Σηροτροφία).

Το μετάξι οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της φήμης του, στην αίσθηση που αφήνει όταν έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, λόγω της πρωτεϊνούχας σύνθεσής του. Το μεταξωτό νήμα αποτελείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από δύο πρωτεΐνες, τη φιβροΐνη ( Fibroin) και την σερικίνη (Sericin).

Οι δύο πρωτεΐνες συντίθενται στους μεταξογόνους αδένες του μεταξοσκώληκα κατά τη διαδικασία του “πλεξίματος” του κουκουλιού. Η φιβροΐνη, δεν είναι διαλυτή, είναι διπλής τριγωνικής μορφής και συνίσταται από δύο ίνες παράλληλες μεταξύ τους.

Η σερικίνη είναι υδροδιαλυτή, περιβάλλει, προστατεύει, βιο-συνδέει, λιπαίνει και ενυδατώνει την φιβροΐνη. Είναι δομημένη από 18 αμινοξέα τα οποία της προσδίδουν όμοια χαρακτηριστικά με την κερατίνη (Keratin), την προστατευτική και ενυδατική πρωτεΐνη του ανθρώπινου δέρματος και των μαλλιών. Για τις πολλαπλά ευεργετικές ιδιότητες της η σερικίνη αποτελεί κύριο συστατικό στην κοσμετολογία ως “πρωτεΐνη του μεταξιού” και γενικά σε όλες τις δερματολογικές χρήσεις (επούλωση τραυμάτων, μετεγχειρητικό στάδιο κ.λ.π.).

Επιπλέον, η σερικίνη, ως πρωτεΐνη βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως της Ιατρικής (αρθρώσεις, καρδιακές βαλβίδες, τεχνητές αρτηρίες, φακοί ενδοφθάλμιοι και επαφής, οδοντιατρική), της διαγνωστικής και της πληροφορικής ως “data memory”.

↓