Η σηροτροφία ως παραγωγικός κλάδος της αγροτικής οικονομίας, έχει αποδόσεις μετρήσιμες, οι οποίες όπως στις υπόλοιπες καλλιέργειες αναφέρονται στο στρέμμα.

Στην περίπτωσή της το δένδρο το οποίο καλλιεργείται είναι η μουριά, το δε εκτρεφόμενο είδος είναι ο μεταξοσκώληκας που τρώει αποκλειστικά τα φύλλα της.

Ανάλογα με το βαθμό εντατικοποίησης της σηροτροφικής μονάδας, προκύπτουν και αντίστοιχες αποδόσεις σε ποσότητα – και ποιότητα – τελικού προϊόντος, που αφορά τον αριθμό των κουκουλιών. Στη σηροτροφία, σε αντίθεση με άλλες καλλιέργειες και εκτροφές, η ποιότητα αυξάνεται αναλογικά με την ποσότητα.

Στην προτεινόμενη από τη ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σηροτροφική μέθοδο, εγκατάσταση και δηλαδή καλλιέργεια μορεώνα, σε συνδυασμό με τον τρόπο εκτροφής των μεταξοσκωλήκων, η καλύτερη διάταξη είναι αυτή της πυκνής φύτευσης (περίπου 350 δένδρα ανά στρέμμα) με το χαμηλό – λειβαδιακό κλάδεμα των μουριών (ο κορμός κλαδεύεται αρχικά στο 0,5 μέτρο). Σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση σε φύλλα μουριάς ανά στρέμμα είναι περίπου στα 2.500 – 3500 κιλά.

Επιλέγεται η συγκεκριμένη φύτευση λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει στην αποφυγή ζιζανίων, στην εκμηχάνιση των εργασιών και στην παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα των φύλλων.

Οι δύο βασικές μονάδες μέτρησης και υπολογισμού στην σηροτροφία, είναι το “κουτί αυγών μεταξοσκώληκα” και το στρέμμα εγκατεστημένου σηροτροφικού μορεώνα. Ένα “κουτί” αυγών μεταξοσκώληκα (μεταξόσπορος), περιέχει 20.000 αυγά που μετά την εκκόλαψη και την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου, θα πλέξουν ισάριθμα κουκούλια.

Ένα “κουτί μεταξόσπορου”, για να εκτραφεί καταναλώνει κατά μέσον όρο 500 κιλά φύλλων. Ένα στρέμμα μορεώνα πυκνής και χαμηλής φύτευσης, μπορεί να αποδώσει περίπου 3.500 κιλά φύλλων. Δηλαδή ένα στρέμμα μορεώνα, με τους κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς, μπορεί να καλύψει την εκτροφή 5 – 7 “κουτιών μεταξόσπορου”.

Το κάθε φρέσκο (χλωρό) κουκούλι (fresh cocoon) ζυγίζει περίπου 2 γραμμάρια. Άρα από ένα “κουτί μεταξόσπορου”, θεωρητικά θα μπορούσαν να παραχθούν 40 κιλά χλωρά κουκούλια. Συνήθως, η μέση απόδοση στην παραγωγή ποιοτικών φρέσκων κουκουλιών, από κάθε κουτί μεταξόσπορου είναι 25–35 κιλά.

Μετά την αποξήρανση τους, τα ξηρά κουκούλια (dried cocoon) ζυγίζουν περίπου 0,8 γραμμάρια, καθώς αποβάλλεται η υγρασία τους. Το βάρος του “κελύφους” που αποτελείται ουσιαστικά από την μεταξωτή ίνα που θα αναπηνισθεί (ξετυλιχθεί), ζυγίζει 0,4 γραμμάρια.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), η εκτροφή κάθε κουτιού μεταξόσπορου επιδοτείται.

↓