moreonasΗ Σηροτροφία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια της μουριάς, δεδομένου ότι ο μεταξοσκώληκάς της τρέφεται εξ’ ολοκλήρου από τα φύλλα της. Η μουριά ανήκει στο γένος Morus της οικογένειας Moracae. Είναι δένδρο με μεγάλη προσαρμοστικότητα και λίγες σχετικά καλλιεργητικές φροντίδες, χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να ευδοκιμεί σε εύκρατα και τροπικά κλίματα. Η ανάπτυξή της ευνοείται από θερμοκρασίες μεταξύ των 24° C και 28° C και υψόμετρα έως 800 μ. στις εύκρατες σηροτροφικές ζώνες.

Για τις σηροτροφικές ανάγκες, συνηθίζονται εγκαταστάσεις μορεώνων πυκνής και χαμηλής διάταξης (χαμηλού κλαδέματος), που κυμαίνονται από 250 έως και 1.500 δένδρα ανά στρέμμα, αριθμός και διάταξη απαραίτητοι για την εντατική σηροτροφία. Όσο πιο γόνιμο είναι το έδαφος και όσο καταλληλότερες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες τόσο πιο πυκνή φύτευση και μεγαλύτερος βαθμός εντατικοποίησης μπορούν να εφαρμοσθούν.

Για την εγκατάσταση του μορεώνα, ανάλογα με τη μορφή του, απαιτούνται οι τυπικές γεωργικές εργασίες, που αφορούν γενικά τις δενδροφυτεύσεις, και φυσικά η κατάλληλη χάραξη των αποστάσεων φύτευσης.

Γενικά, πρέπει να επιλέγονται τοποθεσίες κοντινές στους χώρους εκτροφής, μακριά από βιομηχανικές περιοχές και από καλλιέργειες με μεγάλες απαιτήσεις σε ψεκασμούς με γεωργικά φάρμακα.

Η Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος με τις υπηρεσίες της, καλύπτει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρότυπων μορεώνων.

Σε όλο το βιολογικό του κύκλο, ο μεταξοσκώληκας βρίσκεται κάτω από την αποκλειστική φροντίδα του σηροτρόφου. Τρέφεται μόνο με φύλλα μουριάς, και διατηρείται κάτω από συνθήκες που συνδυάζουν ιδανικά και ελεγχόμενα την κατάλληλη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, το βαθμό αερισμού, το φωτισμό, το διαθέσιμο χώρο εκτροφής και την ποιότητα και ποσότητα των φύλλων μουριάς.

Μια σύγχρονη σηροτροφική μονάδα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εξασφάλιση άριστων ποιοτικά και ποσοτικά παραγωγικών αποτελεσμάτων, όπως καθορίζονται από τα πρότυπα της διεθνούς ζήτησης.

Η στρεμματική απόδοση του μορεώνα σε ποσότητα φύλλων, καθορίζει τον αριθμό των μεταξοσκωλήκων που θα εκτραφούν, οι οποίοι με τη σειρά τους θα απαιτήσουν τους ανάλογους χώρους εκτροφής στο σηροτροφείο.

Η μέθοδος εκτροφής που ακολουθείται, καθορίζεται από το διαθέσιμο χώρο και γίνεται συνήθως στο δάπεδο, σε ειδικά σηροτροφικά “κρεβάτια” ή σε τελάρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ακολουθείται αυστηρό πρωτόκολλο εκτροφής, που εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης των μεταξοσκωλήκων, με κυριότερο όλων την απολύμανση και την υγιεινή των χώρων.

Η σηροτροφική μέθοδος εκτροφής της Σηρικής Εταιρείας της Ελλάδος, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα διαφόρων μεθόδων, ελαχιστοποιεί την ανθρώπινη εργασία και κατ’ επέκταση το αντίστοιχο εργατικό κόστος.

Αναπήνιση λέγεται το ξετύλιγμα της μεταξωτής κλωστής από το κουκούλι του μεταξοσκώληκα. Περιλαμβάνει μία διαδικασία που ξεκινάει από την απόπνιξη και την ξήρανση των νωπών κουκουλιών, το στέγνωμα και τη διαλογή τους και, τέλος. το βράσιμο στο αναπηνιστήριο με σκοπό το ξετύλιγμα τους. Το ακατέργαστο μετάξι, που προκύπτει από τη συνένωση πολλών ινών, στη συνέχεια μαζεύεται σε ανέμες και τέλος, αφού ξανατυλιχθεί σε καρούλια καθαρίζεται από κόμπους και εξογκώματα περνώντας από μία λεπτή σχισμή ελεγχόμενης διατομής.

Το επόμενο στάδιο είναι το ζευγάρωμα και το στρίψιμο. Σε αυτή τη φάση τα νήματα, αφού πλένονται σε διάλυμα ζεστού νερού με καθαρό σαπούνι για να αποβάλουν ένα μέρος της σερικίνης (αποκομμίωση), αρχικά συνενώνονται μεταξύ τους (δύο ή περισσότερα) και στη συνέχεια στρίβονται, δημιουργώντας έτσι                                                                                      μια ενιαία κTextile industry - Weaving and warpingλωστή. Αυτό είναι το επεξεργασμένο μετάξι που χρησιμοποιείται στην ύφανση των μεταξωτών υφασμάτων.

Η ύφανση αυτή γίνεται από αυτόματους πλέον αργαλειούς αφού έχει προηγηθεί το διάσιμο και το μίτωμα, το πέρασμα, δηλαδή, του νήματος στον αργαλειό και τη δημιουργία του στημονιού που αποτελεί τον “σκελετό” του υφάσματος.

Τέλος το μετάξι βάφεται, ή όταν είναι ακόμη νήμα, ή όταν βρίσκεται σε μορφή υφάσματος.

↓