Το υλικό που δημοσιεύεται στο site ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία της Hellenic Silk και δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Στο παρόν site υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλα web sites, το περιεχόμενο και η ενημέρωση των οποίων δεν ελέγχεται από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν σχετίζεται με τη σχεδίαση και το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών website.

↓