Υπηρεσίες

H Σηρική Εταιρεία Ελλάδος με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών της σηροτροφίας στην Ελλάδα, παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, απευθυνόμενη σε όλους τους εμπλοκομένους με τη σηροτροφία.

Συμβουλευτική Σηροτροφία

consulting Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναλαμβάνει ολοκληρωτικά όλα τα στάδια της ανάπτυξης (μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση) μίας Σηροτροφικής μονάδας. Έχοντας ως στόχο την παραγωγή και διάθεση στην παγκόσμια αγορά άριστων ποιοτικά προϊόντων μεταξιού και γνωρίζοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες και απόλυτα ελεγχόμενες διαδικασίες σε όλους τους τομείς, εφαρμόζουμε συγκεκριμένα “πρωτόκολλα εκτροφής και συνεργασίας” με όλες τις συνεργαζόμενες Σηροτροφικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στις συνεργαζόμενες Σηροτροφικές εκμεταλλεύσεις παρέχει:

 

 

 • Την απαραίτητη τεχνογνωσία ανάλογα με το είδος της Σηροτροφικής επένδυσης (εκπαίδευση, επιλογή ειδών, μεθόδους εκτροφής, ποικιλίες κλπ).
 • Υποστήριξη και διεκπεραίωση φακέλου για συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Διαχείριση σωστής λειτουργίας των Σηροτροφικών τους εγκαταστάσεων.
 • Τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων μέσω των φορέων συνεργασίας ().
Ανάπτυξη καθετοποιημένων σηροτροφικών μονάδων

Βασική προϋπόθεση για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα είναι ο σωστός σχεδιασμός και η μελέτη των σύγχρονων εγκαταστάσεων.

Για να επιτύχει ένα επενδυτικό σχέδιο, συντελούν πολλοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη σωστή επιλογή των κατάλληλων μέσων, την εφαρμογή και εκτέλεση των μελετών, τη στελέχωση κλπ.

Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναλαμβάνει όλον το σχεδιασμό και   την ολοκλήρωση μιας Σηροτροφικής εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:

 

 • Επιλογή της κατάλληλης γεωργικής έκτασης
 • Εδαφολογική ανάλυση
 • Εκπόνηση σχετικής μελέτης (επιχειρηματικό σχέδιο)
 • Χάραξη και εγκατάσταση του μορεώνα με επιλεγμένες και πιστοποιημένες ποικιλίες μοNew greenhouses with blue skyυριάς
 • Το σχεδιασμό και την κατασκευή της Σηροτροφικής μονάδας εκτροφής
 • Την προμήθεια όλων των απαραίτητων ειδών και υλικών για τη λειτουργία της μονάδας
 • Την επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Τη μεταποιητική μονάδα αναπήνισης (αναλόγως της Σηροτροφικής εντατικοποίησης)
Εντατική Σηροτροφία

Με τον όρο ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ περιγράφουμε την προτεινόμενη και ολοκληρωμένGreen beans peeling bark, Green beans, black beans and peanutsη εμπορική διαχείριση της Σηροτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο την αύξηση της στρεμματικής απόδοσης, μέσω της αξιοποίησης όλων των παραγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων της εκτροφής.

Σε μία σύγχρονη και καθετοποιημένη Σηροτροφική μονάδα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στον αρχικό σχεδιασμό για τον εφοδιασμό και την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή και μεταποίηση όλων των σηροτροφικών προϊόντων. Mε την καθοδήγηση της ΣΗΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η συνεργαζόμενη Σηροτροφική επιχείρηση, μπορεί να φθάσει στη μέγιστη απόδοση της καλλιεργούμενης έκτασης, εκμεταλλευόμενη μια σειρά προϊόντων και υποπροϊόντων του μεταξιού όπως:

 

 • Ξηρά κουκούλιαchrysalis silkworm
 • Οργανικά λιπάσματα Compost
 • Ζωοτροφές
 • Βιομάζα
 • Πρωτεΐνες μεταξιού
 • Παράλληλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Εναλλακτικός Τουρισμός & Σηροτροφία

Woman. Perfect slim body. Beauty. Full-length PortraitΑπό την πρώτη στιγμή της εκκόλαψης των αυγών του, μέχρι και το στάδιο της αναπήνισης των κουκουλιών, η ζωή του μεταξοσκώληκα θεωρείται ένα θαύμα της φύσης, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό όν στη φύση, που αναπτύσσεται κατά 10.000 φορές στην διάρκεια του βιολογικού του κύκλου.
Όλη αυτή η Σηροτροφική διαδικασία αποτελείται από μια σειρά ποικίλων πράξεων και εφαρμογών με εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί σε φέρνουν σε επαφή με τον λαμπερό κόσμο του μεταξιού, αλλά γιατί ως αγροτική δραστηριότητα σε φέρνει κοντά με τη φύση.

Για τους λόγους αυτούς η Σηροτροφία συνδυάζεται με τον εναλλακτικό τουρισμό, ειδικά στις ιστορικές μεταξοπαραγωγές περιοχές, που η τοπική παράδοση είναι συνυφασμένη με τη μεταξουργία (Μεσσηνία και γενικά η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Στερεά Ελλάδα, η Θράκη και η Κρήτη).

Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στα πλαίσια ανάπτυξης της Ελληνικής Σηροτροφίας, έχει στόχο την δημιουργία θεματικών πάρκων σε καθετοποιημένες Σηροτροφικές μονάδες, προσφέροντας δραστηριότητες βιωματικής εκτροφής και συμμετοχή σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης (από την εκκόλαψη ως τα τεSilk mask applying, beauty treatment young woman face at salonλικά προϊόντα), σε συνδυασμό με τις ευεργετικές ιδιότητες ενός SILK SPA και την αγορά μεταξωτών ειδών και καλλυντικών από πρωτεΐνες μεταξιού.

 

 

 

 

 

 

 

Έρευνα και επιμόρφωση

services_5Η ΣΗΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς των μεταξοπαραγωγών περιοχών της Ελλάδος, οργανώνει επιμορφωτικά Σηροτροφικά προγράμματα, κυρίως μέσα από τα καθετοποιημένα θεματικά πάρκα όσον αφορά την πρακτική εξάσκηση.

Ως μέλος και συνεργάτης των Διεθνών Σηροτροφικών και Ερευνητικών Οργανώσεων, παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους μελλοντικούς σηροτρόφους όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως γινόταν αιώνες τώρα με επιτυχία στον Ελλαδικό χώρο.

Η Παγκόσμια ζήτηση σε προϊόντα μεταξιού υψηλής ποιότητας, απαιτεί τεχνογνωσία, συνεχή έρευνα και επιστημονικές συνεργασίες διεθνούς επιπέδου.

Η σηροτροφία δεδομένου ότι ως αγροτική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης όλων των προϊόντων και υποπροϊόντων του μεταξιού και λόγω της ποικιλομορφίας αυτών, παρουσιάζει τεράστιο ερευνητικό και επενδυτικό ενδιαφέρον σε διαφορετικούς τομείς.

↓